Over verbindende communicatie

Verbinding met de mensen om ons heen? Meer harmonie en rust? Geweldloze ofwel verbindende communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg (1934- 2015), helpt ons vanuit innerlijke helderheid (zelfverbinding) te zeggen wat we belangrijk vinden (eerlijk uiten) en te horen waar het voor de ander echt om gaat (empathisch luisteren) zodat we de dialoog aan kunnen gaan.

Wat is verbindende communicatie?

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I’ll meet you there.” Rumi

We lezen en horen overal om eens heen over polarisatie, mensen proberen elkaar over te halen de mening te delen die zij hebben. Al snel lijkt de discussie op een pingpong spel waarbij beide partijen willen winnen en de een de ander wil overtuigen van het eigen gelijk. Meer verbinding met onszelf, met elkaar, met de wereld door empathie, kan dat dan? Verbindende communicatie -ook bekend als geweldloze communicatie- kan helpen weer in contact te komen met jezelf en met elkaar. Verbindende communicatie nodigt je uit te vertragen en te luisteren naar jouw gevoelens en behoeften. Verbindende communicatie gaat over het herkennen en erkennen van wat iedereen belangrijk vindt en over het vinden van manieren om behoeften te vervullen. Bij Empatilya leer je hoe woorden kunnen bijdragen aan het oplossen van conflicten en het versterken van relaties.

De vier elementen van verbindende communicatie

-“De stappen zijn eenvoudig, en niet gemakkelijk toe te passen” Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg benoemt vier elementen die bijdragen aan verbinding. Het helpt als we delen wat onze (1) waarneming is: waar kunnen we het beiden over eens zijn, los van onze mening of ons oordeel. Het helpt als we ons (2) gevoel delen, los van wat we denken over wat de ander heeft gedaan. Onze gevoelens zijn signalen van onze (3) behoeften, waarbij een “positief” gevoel verwijst naar een vervulde en een “negatief” gevoel naar een onvervulde behoefte. Voorbeelden zijn harmonie, veiligheid, groei, ontspanning, erbij horen, ertoe doen, samenwerking, vrijheid of vrede. Waar je ook geboren bent, of je nu man of vrouw bent, alle mensen zijn geboren met diezelfde set aan behoeften. En gebaseerd op je opvoeding, je cultuur, je opleiding, je ervaringen etc. heb je strategieën ontwikkeld om die te vervullen. Die strategieën zijn uniek – en daar kunnen we ruzie over krijgen. Om voor mijn behoeften te gaan staan doe ik een (4) verzoek, aan mezelf of aan ander(en), in plaats van te eisen. Geweldloze communicatie nodigt ons uit ons bewust te zijn van deze elementen en de valkuilen die ze hebben.

1. Waarneming

2. Gevoel

3. Behoeften

4. verzoek

De drie processen in geweldloze communicatie

Verbindende Communicatie kent drie processen: Vanuit…

  1. zelfverbinding (innerlijke helderheid – wat zijn mijn eigen gevoelens en behoeften) kunnen we kiezen tussen:
  2. eerlijk uiten wat er voor ons toe doet, of
  3. empathisch luisteren naar de ander

…en kan er een dialoog ontstaan

Training geweldloze communicatie
Suzanne tijdens een training verbindende communicatie bij Vakantie Anders. Foto: Frank Kouws

Innerlijke helderheid

“Als jij niet thuis bent, hoe kan een ander je dan vinden?”

Als we met onszelf verbonden zijn, helder hebben wat ervoor onszelf belangrijk is, dan kunnen we ons verbinden met de ander. Geweldloze communicatie helpt inzicht te krijgen in wat er in jezelf wordt geraakt. Helderheid wat er voor jezelf belangrijk is geeft rust en zelfbewustzijn en vanuit daar kan je ervoor kiezen het contact met de ander aan te gaan. Dat vraagt vertragen en empathie voor onszelf.

Verbindende communicatie of geweldloze communicatie 

Marshall Rosenberg (1934-2015), de grondlegger van dit gedachtengoed heeft voor de term geweldloos gekozen om dat dit aansluit bij de ideeën van Martin Luther King en Mahatma Ghandi. Ghandi vertaalde amhimsa, het ontbreken van geweld in taal en actie, de onvoorwaardelijke liefde, als nonviolence, geweldloosheid. Rosenberg gebruikt daarom Nonviolent comunication (NVC). Geweld in geweldloze communicatie gaat dus over de oordelen, meningen, eisen die we hebben. Wat we zouden willen is verbinding en daarom gebruikt Empatilya de termen geweldloze communicatie en verbindende communicatie door elkaar. Omdat verbindende communicatie verwijst naar wat we wel willen, verbinding, en omdat niet iedereen zich herkent in gewelddadige communicatie gebruiken we in de namen van de trainingen “verbindende communicatie”. We bedoelen er dus precies hetzelfde mee.

Spiekbriefje verbindende communicatie

Zelf heb ik in 2006 voor het eerst het boek van Marshall Rosenberg gelezen. Voor mij vielen er toen allerlei puzzelstukjes op z’n plek over hoe de wereld in elkaar zit. Ik heb toen toegepast wat ik heb gelezen in mijn werk. Pas later, toen ik weer in Nederland woonde, ben ik trainingen gaan volgen. Toen realiseerde ik me dat het oefenen met eigen situaties, het toepassen en leren een stuk verdieping bracht die ik nog niet kende. Toen ik eenmaal de magie van geweldloze communicatie had ervaren heb ik het niet meer losgelaten en is het tot de dag van vandaag een leer-pad wat ik graag bewandel én deel.

Als je bij EmpaTilya een training volgt krijg je dit spiekbriefje zodat je de gevoelens en behoeften woorden kan opzoeken. Je kan het nu ook vast downloaden en je e-mail adres achterlaten zodat ik je op de hoogte kan houden van mijn trainingen en activiteiten.

Verbindende communicatie training

Wil je de magie van de verbindende communicatie zelf ervaren? Wil je oefenen met eigen situaties, van je werk of privé, doe dan eens mee met een verbindende communicatie training. Een training bij Empatilya helpt bij het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden, zodat je effectiever kunt luisteren en eerlijker kunt uiten.

Bij Empatilya streven we ernaar om de wereld een meer empathische en vreedzamere plek te maken waar ieders behoefte er toe doet. Verbindende communicatie is voor mij een sleutel tot het bereiken van begrip, compassie en mededogen. Neem contact op voor meer informatie over onze diensten en trainingen.

Jakhals en giraf

Marshall Rosenberg, de grondlegger van geweldloze communicatie, gebruikt twee dieren om het verschil uit te leggen tussen de taal die ons van elkaar vervreemd en de taal die ons met elkaar verbindt: die van de jakhals en die van de giraf.